Bij Psychologenpraktijk Bentinck worden, zoals gangbaar in de geestelijke gezondheidszorg, cliëntervaringen structureel gemeten met een daartoe ontworpen (korte) vragenlijst, de CQ-I 5.1. Deze evaluatie van de verschillende aspecten aan de behandeling vindt doorgaans plaats tijdens het laatste contactmoment tussen u en uw behandelaar. Onderstaand vindt u de gemiddelde scores van alle afgenomen vragenlijsten in het jaar 2022, met daarbij een korte uitleg.

 

Algemene tevredenheid met de behandeling: 8,5.

Deze schaal heeft een maximum van 10 en is dus een ouderwets rapportcijfer voor het gevoel over de behandeling als geheel, gegeven aan het einde ervan.

 

De onderstaande subscores van de CQ-I 5.1 liggen op een schaal met maximumscore 5:

Bejegening 4,7

Dit betreft de gemiddelde score op het gevoel dat cliënten kregen over de manier waarop de hulpverlener(s) met hen is / zijn omgegaan.

 

Uitvoering: 4,6

Dit betreft de gemiddelde score op de vraag in hoeverre cliënten de behandeling hebben ervaren als de juiste aanpak voor hun klachten / problemen.

 

Informatie behandeling: 4,55

Een score die aangeeft in hoeverre cliënten het gevoel hadden van voldoende relevante informatie te worden voorzien over de behandeling of daaraan gerelateerde zaken.

 

Samen beslissen: 4,7

Deze score reflecteert de mate waarin cliënten het gevoel hebben gehad gedurende de behandeling betrokken te worden bij de keuzes die daarin werden gemaakt.

 

Praktijkeigenaar Casper Bentinck is lid van de beroepsvereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (de LVVP). Deze vereniging heeft ook een klachtenregeling voor de gevallen waarin u er met uw eigen behandelaar niet goed bent uitgekomen. Ga hiervoor naar:

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/