Bij Psychologenpraktijk Bentinck worden, zoals gangbaar in de geestelijke gezondheidszorg, cliëntervaringen structureel gemeten met een daartoe ontworpen (korte) vragenlijst, de CQ-I 5.1. Deze evaluatie van de verschillende aspecten aan de behandeling vindt doorgaans plaats tijdens het laatste contactmoment tussen u en uw behandelaar. Onderstaand vindt u de gemiddelde scores van alle afgenomen vragenlijsten in het jaar 2020, met daarbij een korte uitleg.

 

Algemene tevredenheid met de behandeling: 8,4.

Deze schaal heeft een maximum van 10 en is dus een ouderwets rapportcijfer voor de behandeling als geheel 

Onderstaande subscores van de CQ-I 5.1 liggen op een schaal met maximum 5.

Bejegening 4,5

Deze score gaat over het gevoel dat cliënten kregen over de manier waarop de hulpverlener(s) met hen is / zijn omgegaan.

Uitvoering: 4,65

...

Informatie behandeling: 4,2

Een score die aangeeft in hoeverre cliënten het gevoel hadden van voldoende relevante informatie te worden voorzien over de behandeling of daaraan gerelateerde zaken.

Samen beslissen: 4,55

Deze score reflecteert de mate waarin cliënten het gevoel hebben gehad gedurende de behandeling betrokken te worden bij de keuzes die daarin werden gemaakt.