Welkom op de website van Psychologenpraktijk Bentinck, een praktijk met 15 jaar ervaring op het gebied van gesprekstherapie en coaching. Het verschil tussen die twee is natuurlijk geen zwart-wit kwestie, maar het hier volgende kan wel een leidraad zijn. Mocht u met uw klachten langs zijn geweest bij uw huisarts dan heeft deze u mogelijk doorverwezen voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ. Dan betreft dat in principe gesprekstherapie. Aangezien Psychologenpraktijk Bentinck contracten heeft met alle grote zorgverzekeraars zullen de kosten hiervan in principe worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Wel spreekt u hiermee uw eigen risico aan. Therapie in de Generalistische Basis GGZ gaat doorgaans om zoiets als 3 tot 12 gesprekken. Te behandelen klachten zijn onder andere: depressiviteit, moeilijk te hanteren angstklachten of posttraumatische stress-klachten. In dat laatste geval wordt onder meer gewerkt met EMDR. Maar ook in eerste instantie minder helder te duiden psychische klachten kunnen aanleiding zijn voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ. 

  

Is er in uw geval eerder sprake van een hulpvraag gericht op 'ontwikkeling & groei' dan op klachtenreductie, dan zou u kunnen denken aan een coachingstraject. Hoewel zo'n traject altijd maatwerk betreft, varieert de duur ervan doorgaans ergens tussen de 5-20 gesprekken van een uur. De kosten hiervan (op aanvraag) zijn in principe voor eigen rekening. In veel gevallen zal echter een werkgever of uitkeringsinstantie aan het traject willen meebetalen. Hieronder stelt praktijkhouder Casper Bentinck (1971) zich meer specifiek als coach voor:

 

"Als psycholoog / coach met jarenlange ervaring denk ik mensen op soms creatieve en soms meer analytische manier spiegels te kunnen voorhouden. Het hiermee daadwerkelijk verder brengen van mensen is mijn leidende ambitie. In de richting van meer balans bijvoorbeeld, van meer daadkracht, van meer ontspanning. Ik ben daarbij zowel ondersteunend als soms ook confronterend, wat maar nodig lijkt op ieder specifiek moment. Centraal in dat werk staan elementen als het vergroten van zelfinzicht, van gedragsrepertoire en van belastbaarheid. Mijn uitgangspunt (en ook ervaring) is dat mensen de coachingsgesprekken als een soort ‘ruggenwind’ kunnen gebruiken bij de persoonlijk ontwikkeling die ze uiteindelijk natuurlijk vooral ook zelf vorm zullen geven. Vaak is dat een positief en inspirerend proces. 

Ik werk vanuit een persoonlijke aanpak die is gevoed door de diverse invalshoeken waarmee ik gedurende mijn leven en loopbaan in aanraking ben gekomen. Of dat nou was in de vorm van de vele opleidingen en cursussen die ik heb gevolgd, door de specifieke werkervaring die ik opdeed, of door de diverse andere levenservaringen. Mijn werkervaring bestaat uit jarenlang werk in de arbeids- & organisatiepsychologie, in de vorm van het begeleiden en uitvoeren van selectie- & loopbaantrajecten, vervolgens vooral het geven van trainingen op het gebied van loopbaanontwikkeling en inmiddels ben ik sinds ruim twaalf jaar vooral werkzaam als GZ-psycholoog en coach. Deels doe ik dit in een groepspraktijk in Hoorn en deels in mijn woonplaats Amstelveen. Naast dit individuele ‘ontwikkelwerk’ werk ik sinds een aantal jaar ook als trainer ‘opleidingsvaardigheden’ bij het Amsterdam UMC (voorheen VU & AMC). Daarbij gaat het vooral om artsen die leren om elkaar op opbouwende manier (kritische) feedback te geven. Al met al levert dit palet een fijn afwisselend werkend leven op."

 

De contactgegevens voor aanmelding vindt u links onderaan deze pagina. Tenzij anders met u besproken zal de zorg van Psychologenpraktijk Bentinck worden geleverd door de praktijkhouder Casper Bentinck, GZ-psycholoog (BIG-registratie-nummer 29910880625) en lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). 

 

De actuele wachttijd voor intake en behandeling in de Generalistische Basis GGZ in Amstelveen bedraagt 2 weken.

Voor de praktijklocatie in Hoorn is de wachttijd momenteel (1 oktober 2020) 7 weken.

 

In afwachting van een eerste gesprek bij Psychologenpraktijk Bentinck blijft uw huisarts het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. Mogelijk biedt uw huisartsenpraktijk ook de mogelijkheid van overbruggende gesprekken bij een POH-GGZ (een praktijkondersteuner). Daarnaast verwijzen wij u ter overbrugging van de wachttijd tot het eerste gesprek ook naar de volgende twee vormen van hulp:

https://www.mirro.nl/consument/ (met o.a.  een aantal bruikbare zelfhulpmodules)

https://www.deluisterlijn.nl/ (telefoonnummer 0900-0767)

 

Buiten de openingsuren van de praktijk en in tijden van vakantie (waarover u als cliënt uiteraard geïnformeerd zult worden) is de praktijk niet in directe zin te bereiken. Wij verwijzen u in gevallen van nood op dat soort momenten naar uw huisarts of de huisartsenpost in uw eigen regio. E-mail-berichten aan de praktijk zullen doorgaans in elk geval binnen 48 uur worden gelezen en zo nodig worden beantwoord.

 

Let op: gesprekken op de praktijklocatie in Amstelveen zijn alleen mogelijk op de volgende momenten:

- Woensdagmiddag en -avond: 13u30 - 20u.

- Donderdag overdag: 8u30-18u

- Vrijdagochtend: 8u30 - 11u30.

 

Sessions in english are also possible / Hablo también español con fluidez 

 

Algemene informatie voor cliënten bij behandeling in de Generalistische Basis-GGZ:

 

Twee locaties:

Psychologenpraktijk Bentinck heeft twee praktijklocaties: Amstelveen en Hoorn. Op laatstgenoemde locatie wordt al sinds jaar en dag samengewerkt met de Psychologen Praktijk Hoorn. Voor een aantal voor u als (potentiële) cliënt belangrijke zaken wordt daarom verwezen naar de meer uitgebreide informatie hierover op:

https://www.psychologenpraktijkhoorn.nl/

E-health:

Binnen de praktijk wordt gewerkt met het programma 'clientlogin' van Je Praktijk Online. Tijdens de intakeprocedure wordt u voorzien van inloggegevens hiervoor, zodat u vervolgens -  in overleg met uw behandelaar - gebruik kan maken van deze online-toepassing. Het kan dan gaan om tussentijds mailcontact via een beveiligde verbinding, maar ook om de toegang tot een digitale bibliotheek van relevante psychologische thema's. 

Geen vacuüm...:

U (en uw klachten) bevinden zich doorgaans niet in een vacuüm natuurlijk. Meestal zijn er belangrijke anderen die er weet van hebben of zelfs een belangrijke rol spelen in uw leven. Tijdens de behandeling brengen we uw netwerk altijd in kaart, en is relatief gangbaar dat iemand uit uw omgeving - uiteraard altijd in overleg met u - wordt uitgenodigd om een keertje mee te komen met u. Met de belangrijke anderen uit uw eigen omgeving gaat u uiteindelijk ook na de behandeling weer verder, met uw behandelaar stopt het contact op enig moment. Alleen al daarom is het fijn als 'anderen', op zijn minst een aantal, een beetje zicht hebben op uw behandelproces. Een aparte categorie wordt in dit kader nog gevormd door de mensen die professioneel betrokken zijn bij u en uw klachten en problemen. Primair is dat in elk geval de verwijzende huisarts en soms ook de POH-GGZ van diens praktijk. Met hen, maar eventueel dus ook met andere professionals, zal - ook weer altijd in overleg met u en met uw expliciete toestemming - gedurende de behandeling soms contact zijn. Dan kan het gaan om zaken zoals het effect van voorgeschreven medicatie, om het bespreken van eventueel gerezen zorgen of om afstemming over datgene wat er mogelijk na afloop van de behandeling zou moeten gebeuren.

Certificeringen:

Onderaan deze pagina vindt u het (wettelijk verplichte) kwaliteitsstatuut van de praktijk, alsmede het visitatiecertificaat van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Ook is de Psychologenpraktijk Bentinck in het bezit van het Keurmerk Kwaliteit in Basis GGZ. Meer informatie hierover vindt u via de volgende link: https://kibg.nl/register/

Cliëntervaringen: 

Er wordt in de praktijk gewerkt met zogenaamde ROM (Routine Outcome Measurements), digitale vragenlijsten over onder andere het type en de ernst van uw klachten om het verloop hierin in beeld te krijgen, maar ook over uw ervaringen bij de praktijk. De uitkomsten hiervan worden altijd besproken. De doorgaans gebruikte vragenlijsten zijn:

- De BSI ter inventarisatie van uw klachten, in de vorm van een voor- en nameting (https://www.pearsonclinical.nl/bsi-brief-symptom-inventory)

- De CQI ter inventarisatie van uw ervaringen met de praktijk. Ter illustratie / informatie worden hieronder de actuele gemiddelde uitkomsten van deze vragenlijst voor Psychologenpraktijk Bentinck weergegeven:

- Algeheel 'rapportcijfer': gemiddelde score 8,57 op een schaal van 10 (dit cijfer staat voor de gemiddelde algehele tevredenheid met de praktijk en de behandeling)

- Subschaal 'Bejegening': gemiddelde score 4,75 op een schaal van 5  (reflecteert de mate waarin cliënten zich prettig behandeld hebben gevoeld bij de de praktijk)

- 'Samen beslissen': gemiddelde score 4,42 op een schaal van 5 (reflecteert de mate waarin cliënten het gevoel hebben gehad dat zij mede konden bepalen welke type behandeling bij hen ingezet werd) 

- 'Uitkomsten behandeling': gemiddelde score 4,44 op een schaal van 5 (reflecteert de mate waarin cliënten tevreden waren met het middels de behandeling bereikte resultaat) 

 

Toegang praktijkruimte in Amstelveen:

De praktijklocatie Amstelveen bevindt zich in een 'huiselijke setting': op de 5e verdieping van een appartementencomplex met de naam Parkflat Kerkzicht. Voor de deur parkeren is kosteloos. De centrale toegangsdeur op straatniveau is altijd geopend. Een 'bellenbord' vindt u er niet. U kunt zelf vanuit de centrale hal de lift nemen die tot maximaal de 4e verdieping gaat, om vervolgens nog één trap te nemen naar de 5e verdieping. Daar slaat u rechtsaf op de galerij, waar u vervolgens na ongeveer 50 meter op nummer 269 de voordeur van de praktijk vindt. Daar kunt u aanbellen. 

 

Let op:  Voor nummer 269 leidt Google Maps u helaas naar de verkeerde van de twee centrale toegangsdeuren van het complex. Als u daar met uw gezicht naartoe staat, dan moet nog een stuk naar rechts lopen om bij de juiste centrale toegangsdeur te komen.

 

 Contact

Maarten Lutherweg 269

1185 AL Amstelveen

Tel: 06-39713700

psychologenpraktijkbentinck@

gmail.com 

Download
Kwaliteitsstatuut
Kwaliteitsstatuut Psychologenpraktijk Be
Adobe Acrobat document 86.5 KB
Download
Visitatie certificaat beroepsvereniging LVVP
Visitatie certificaat 13 maart 2017 (lid
Adobe Acrobat document 375.3 KB