Praktijk voor Gesprekstherapie en Coaching


Welkom op de website van Psychologenpraktijk Bentinck, een praktijk met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van gesprekstherapie en coaching. De praktijk kent twee vestigingslocaties: Amstelveen en Hoorn. Die in Hoorn kent vanaf 26 juli 2023 een nieuw adres. Meer informatie hierover vindt u onder het tabblad aanmelden

 

Welk type zorg past bij uw huidige situatie?

Mocht u met uw klachten langs zijn geweest bij uw huisarts, en heeft deze u toen doorverwezen voor behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Dan betreft het in principe gesprekstherapie.          Aangezien Psychologenpraktijk Bentinck contracten heeft met alle grote zorgverzekeraars, zullen de kosten hiervan in principe worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Wel spreekt u hiermee uw eigen risico aan (= jaarlijks een minimum van € 385,-), als u daar niet al doorheen was.

Gesprekstherapie gaat doorgaans om zoiets als 3 tot 12 gesprekken. Klachten die een reden kunnen zijn voor een dergelijke behandeling zijn onder andere: somberheid, moeilijk te hanteren angst- of spanningsklachten of posttraumatische stress-klachten. In dat laatste geval wordt onder meer gewerkt met EMDR. Ook minder helder te duiden psychische klachten kunnen overigens aanleiding zijn voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ. Uw huisarts zal u doorgaans verwijzen vanwege het 'vermoeden van een stoornis', welke vervolgens in de intake-fase van de behandeling (zie Werkwijze) zal moeten worden bevestigd om de behandeling vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar. Hierover zal uiteraard door uw behandelaar duidelijk en tijdig met u worden gecommuniceerd.

 

Is er in uw geval eerder sprake van een hulpvraag gericht op 'ontwikkeling & groei' dan op 'klachtenreductie'? Dan zou u kunnen denken aan een coachingstraject. Hoewel zo'n traject altijd maatwerk is, varieert de duur ervan doorgaans ergens tussen de 5-20 gesprekken van een uur, vaak steeds een beetje verder uit elkaar in de tijd. De kosten hiervan (op aanvraag) zijn in principe voor eigen rekening. In veel gevallen zal echter een werkgever of uitkeringsinstantie aan het traject willen meebetalen.

  

Ook in 2023 heeft Psychologenpraktijk Bentinck weer contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Er is in dat kader echter alleen behandeling mogelijk in het 'echelon' van de Generalistische Basis GGZ en niet in het echelon van de Gespecialiseerde GGZ. Laatstgenoemde is uitsluitend bestemd voor (zeer) ernstige of complexe psychische problematiek. In het gesprek met uw verwijzende huisarts zal duidelijk worden voor welke zorgsoort deze u doorverwijst.

 

Samenwerkingsverbanden:

Vanuit Psychologenpraktijk Bentinck wordt met diverse partners veel samengewerkt. Op het eigen vakgebied zijn dit vooral de in Hoorn ook in het Missiehuis (vrij)gevestigde praktijken van psychotherapeut Marion Kwakman (https://anima-psy.nl/) en GZ-psycholoog Magdaleen Hooge (https://www.pphooge.nl/) Met hen vindt onder meer overleg plaats over de actuele wachttijden, en worden cliënten soms ook naar elkaar doorverwezen om inhoudelijke redenen. 

 

Certificeringen:

Rechts onderaan deze pagina vindt u het (wettelijk verplichte) kwaliteitsstatuut van de praktijk, alsmede het visitatiecertificaat van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Ook is de Psychologenpraktijk Bentinck in het bezit van het Keurmerk Kwaliteit in Basis GGZ. Meer informatie hierover vindt u via de volgende link: https://kibg.nl/register/. De Stichting Kwaliteit in Basis GGZ propageert en stimuleert het uitgangspunt van Generalistische Kortdurende Behandeling voor mensen met een hulpvraag die daarbij past. 

 

We also offer treatment or coaching in English. See contact information below.

 

También se ofrece sesiónes en Español. Contáctenos aqui abajo.