Praktijk voor Generalistische Basis GGZ en Coaching


Welkom op de website van Psychologenpraktijk Bentinck, een praktijk met 15 jaar ervaring op het gebied van gesprekstherapie en coaching. De praktijk kent twee vestigingslocaties: Amstelveen en Hoorn. 

 

Welk type zorg past bij uw huidige situatie?

Mocht u met uw klachten langs zijn geweest bij uw huisarts dan heeft deze u mogelijk doorverwezen voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ. Dan betreft dat in principe gesprekstherapie. Aangezien Psychologenpraktijk Bentinck contracten heeft met alle grote zorgverzekeraars zullen de kosten hiervan in principe worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Wel spreekt u hiermee uw eigen risico aan. Therapie in de Generalistische Basis GGZ gaat doorgaans om zoiets als 3 tot 12 gesprekken. Te behandelen klachten zijn onder andere: depressiviteit, moeilijk te hanteren angstklachten of posttraumatische stress-klachten. In dat laatste geval wordt onder meer gewerkt met EMDR. Maar ook in eerste instantie minder helder te duiden psychische klachten kunnen aanleiding zijn voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ. Uw huisarts zal u doorgaans verwijzen vanwege het 'vermoeden van een stoornis', welke vervolgens in de intake-fase van de behandeling (zie Werkwijze) zal moeten worden bevestigd om de behandeling voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te laten komen. Hierover zal uiteraard door uw behandelaar duidelijk en tijdig met u worden gecommuniceerd.

Is er in uw geval eerder sprake van een hulpvraag gericht op 'ontwikkeling & groei' dan op 'klachtenreductie', dan zou u kunnen denken aan een coachingstraject. Hoewel zo'n traject altijd maatwerk betreft, varieert de duur ervan doorgaans ergens tussen de 5-20 gesprekken van een uur. De kosten hiervan (op aanvraag) zijn in principe voor eigen rekening. In veel gevallen zal echter een werkgever of uitkeringsinstantie aan het traject willen meebetalen.

 

Let op: Psychologenpraktijk Bentinck heeft géén contracten met zorgverzekeraars voor behandeling in de Gespecialiseerde GGZ. Deze zorgsoort is bestemd voor (zeer) ernstige of complexe psychische problematiek. In het gesprek met uw verwijzende huisarts zal duidelijk worden voor welke zorgsoort deze u doorverwijst.


Algemene informatie aangaande behandeling in de Generalistische Basis-GGZ:

 

 

Geen vacuüm...:

U (en uw klachten) bevinden zich doorgaans niet in een vacuüm. Meestal zijn er belangrijke anderen die hier weet van hebben en op de een of andere manier een belangrijke rol spelen in uw leven. Tijdens de behandeling brengen we uw netwerk altijd samen in kaart, en is het relatief gangbaar dat iemand uit uw omgeving - uiteraard altijd in overleg met u - wordt uitgenodigd om een keer mee te komen met u. Immers: met de belangrijke anderen uit uw eigen omgeving gaat u uiteindelijk ook na de behandeling weer verder, terwijl het contact met uw behandelaar op enig moment stopt. Alleen al daarom is het fijn als op zijn minst een aantal anderen enig zicht hebben op uw behandelproces. Een aparte categorie wordt in het kader van 'de omgeving' nog gevormd door de mensen die vanuit hun professionele rol betrokken zijn bij u en uw klachten en problemen. Primair is dat de verwijzende huisarts en soms ook de POH-GGZ van diens praktijk. Met hen, maar eventueel dus ook met andere professionals, zal - ook weer altijd in overleg met u en met uw expliciete toestemming - gedurende de behandeling soms contact zijn. Dan kan het gaan om zaken zoals het effect van voorgeschreven medicatie, om het bespreken van eventueel gerezen zorgen of om afstemming over datgene wat er mogelijk na afloop van de behandeling nog zou moeten gebeuren.

 

Cliëntervaringen: 

Voor het structureel meten c.q. in kaart brengen van cliëntervaringen wordt bij Psychologenpraktijk Bentinck gewerkt met zogenaamde CQ-index 5.1. Dit is in de geestelijke gezondheidszorg een zeer gangbaar instrument hiervoor. Onderstaand 

 

Certificeringen:

Onderaan deze pagina vindt u het (wettelijk verplichte) kwaliteitsstatuut van de praktijk, alsmede het visitatiecertificaat van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Ook is de Psychologenpraktijk Bentinck in het bezit van het Keurmerk Kwaliteit in Basis GGZ. Meer informatie hierover vindt u via de volgende link: https://kibg.nl/register/