Praktijk voor Generalistische Basis GGZ en Coaching


Welkom op de website van Psychologenpraktijk Bentinck, een praktijk met 17 jaar ervaring op het gebied van gesprekstherapie en coaching. De praktijk kent twee vestigingslocaties: Amstelveen en Hoorn. 

 

Welk type zorg past bij uw huidige situatie?

Mocht u met uw klachten langs zijn geweest bij uw huisarts, dan heeft deze u mogelijk doorverwezen voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ. Dan betreft dat in principe gesprekstherapie. Aangezien Psychologenpraktijk Bentinck contracten heeft met alle grote zorgverzekeraars, zullen de kosten hiervan in principe worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Wel spreekt u hiermee uw eigen risico aan. Therapie in de Generalistische Basis GGZ gaat doorgaans om zoiets als 3 tot 12 gesprekken. Klachten die een reden kunnen zijn voor een dergelijke behandeling zijn onder andere: somberheid, moeilijk te hanteren angst- of spanningsklachten of posttraumatische stress-klachten. In dat laatste geval wordt onder meer gewerkt met EMDR. Ook minder helder te duiden psychische klachten kunnen overigens aanleiding zijn voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ. Uw huisarts zal u doorgaans verwijzen vanwege het 'vermoeden van een stoornis', welke vervolgens in de intake-fase van de behandeling (zie Werkwijze) zal moeten worden bevestigd om de behandeling vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar. Hierover zal uiteraard door uw behandelaar duidelijk en tijdig met u worden gecommuniceerd.

 

Is er in uw geval eerder sprake van een hulpvraag gericht op 'ontwikkeling & groei' dan op 'klachtenreductie'? Dan zou u kunnen denken aan een coachingstraject. Hoewel zo'n traject altijd maatwerk is, varieert de duur ervan doorgaans ergens tussen de 5-20 gesprekken van een uur. De kosten hiervan (op aanvraag) zijn in principe voor eigen rekening. In veel gevallen zal echter een werkgever of uitkeringsinstantie aan het traject willen meebetalen.

 

Let op 1: Psychologenpraktijk Bentinck heeft géén contracten met zorgverzekeraars voor behandeling in de Gespecialiseerde GGZ. Deze zorgsoort is bestemd voor (zeer) ernstige of complexe psychische problematiek. In het gesprek met uw verwijzende huisarts zal duidelijk worden voor welke zorgsoort deze u doorverwijst.

 

Let op 2: Met ingang van 1-1-2022 gaat de bekostiging van alle GGZ in Nederland (sterk) veranderen. De bovengenoemde tweedeling verdwijnt dan onder andere. Voor meer informatie specifiek bedoeld voor (potentiële) cliënten, kunt u zelf kijken op:

https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/ 

 

We also offer treatment or coaching in English. See contact information below.

 

También se ofrece sesiónes en Español. Contáctenos aqui abajo.

 

Samenwerkingsverbanden:

Vanuit Psychologenpraktijk Bentinck wordt met diverse partners veel samengewerkt. Op het eigen vakgebied zijn dit vooral de in Hoorn op hetzelfde adres gevestigde praktijken van Hans Wilbrink (www.psychologenpraktijkhoorn.nl) en Alyke Riemersma (www.psychologenpraktijkriemersma.nl). Met hen vindt onder meer overleg plaats over de actuele wachttijden, en worden cliënten soms ook naar elkaar doorverwezen om inhoudelijke redenen. 

 

Certificeringen:

Rechts onderaan deze pagina vindt u het (wettelijk verplichte) kwaliteitsstatuut van de praktijk, alsmede het visitatiecertificaat van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Ook is de Psychologenpraktijk Bentinck in het bezit van het Keurmerk Kwaliteit in Basis GGZ. Meer informatie hierover vindt u via de volgende link: https://kibg.nl/register/