Casper Bentinck (1971):

 

"Als GZ-psycholoog / coach met jarenlange ervaring denk ik mensen op soms creatieve en soms meer analytische manier spiegels te kunnen voorhouden. Het hiermee daadwerkelijk verder brengen van mensen is mijn leidende ambitie. In de richting van meer balans bijvoorbeeld, van meer daadkracht, van meer ontspanning, wat er maar nodig lijkt te zijn. Ik ben daarbij zowel ondersteunend als soms ook confronterend, dit alles uiteraard vanuit een grondhouding van respect. Centraal in dit werk staan elementen als het vergroten van zelfinzicht, van gedragsrepertoire en van belastbaarheid. Mijn uitgangspunt (en ook ervaring) is dat mensen de gesprekken als ‘ruggenwind’ kunnen gebruiken bij de persoonlijk ontwikkeling die ze uiteindelijk natuurlijk vooral ook zelf vorm zullen geven. Vaak is dat vooral ook een positief en inspirerend proces." 

"Mijn persoonlijke aanpak  is gevoed door de diverse invalshoeken waarmee ik gedurende mijn leven en loopbaan in aanraking ben gekomen. Of dat nou was in de vorm van de vele opleidingen en cursussen die ik heb gevolgd, door de specifieke werkervaring die ik opdeed, of door de diverse andere levenservaringen. Mijn werkervaring bestaat uit jarenlang werk in de arbeids- & organisatiepsychologie, in de vorm van het begeleiden en uitvoeren van selectie- & loopbaantrajecten, vervolgens vooral het geven van trainingen op het gebied van loopbaanontwikkeling en inmiddels ben ik sinds ruim zeventien jaar vooral werkzaam als GZ-psycholoog en coach. Deels doe ik dit in een groepspraktijk in Hoorn en deels in een solopraktijk in Amstelveen. Naast dit individuele ‘ontwikkelwerk’ werk ik ook al ruim tien jaar als trainer ‘opleidingsvaardigheden’ bij het Amsterdam UMC. Daarbij gaat het vooral om artsen die leren om elkaar op opbouwende manier (kritische) feedback te geven. Al met al levert dit palet een heel fijn afwisselend werkend leven op."

 

Anne van Duuren (1984):

 

"Mijn manier van werken als psycholoog kenmerkt zich vooral door het creëren van een open sfeer. Ik vind het dan ook belangrijk dat mensen zich bij mij op hun gemak voelen. Een accepterende houding, ook van mensen naar zichzelf, vind ik een mooi beginpunt voor een behandeling. Aspecten die ik daarnaast belangrijk vind binnen een behandeling zijn het vergroten van het zelfvertrouwen, het versterken van interpersoonlijke relaties en het vergroten van voldoening en plezier. Ik ben breed geïnteresseerd en deed naast klinische psychologie nog andere studies en werkzaamheden. Vanwege mijn interesse in transgenerationeel trauma studeerde ik Genocide en Holocaust studies. Door mijn ervaring met beeldende kunst ben ik gewend improviserend en flexibel te denken en tijdens gesprekken komt die creatieve manier van denken vaak goed van pas. Ik heb ervaring met verschillende therapievormen binnen de basis GGZ waaronder cognitieve gedragstherapie. Vanaf aanstaande oktober is het ook mogelijk om bij mij de trauma verwerkende therapie, EMDR bij mij te volgen. Naast mijn werk in de Psychologenpraktijk Bentinck in Hoorn op maandag en dinsdag ben ik ook nog twee dagen per week als basispsycholoog werkzaam in een praktijk in Amsterdam."

 

Gerrie van Velzen (1964):

 

"Sinds 5 jaar werk ik als GZ-psycholoog in de Generalistische Basis GGZ voor volwassenen. Daarvoor heb ik in de zorg voor kinderen met een lichamelijke beperking gewerkt, in de jeugdzorg, de jeugd GGZ en de GGZ voor mensen met een verstandelijke beperking. Als lid van het expertteam van 1.Hoorn heb ik een periode binnen het sociaal domein inhoudelijke consultatie gegeven aan professionals en meegedacht over inhoudelijk beleid van de gemeente aangaande zorg vanuit de WMO, beschermd wonen en daklozenopvang. Ik ben twee dagen per week aanwezig in Psychologenpraktijk Bentinck en daarnaast werk ik ook een aantal dagen voor Indigo, onderdeel van Parnassia Groep. 

Cliënten met somberheidsklachten, angstklachten, spanningsklachten en klachten als gevolg van trauma of andere meegemaakte gebeurtenissen, zelfbeeldproblemen of zingevingsvragen kunnen bij mij terecht. Binnen mijn behandelingen maak ik gebruik van verschillende technieken, zoals onder andere EMDR (voor behandeling van herinneringen aan ingrijpende gebeurtenissen), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), lichaamsgerichte oefeningen en oefeningen uit de schematherapie. Ik zal u vragen om ook buiten de behandelsessies bepaalde oefeningen te doen. Mijn bedoeling is dat u na de behandeling op eigen kracht weer verder kunt met uw leven.  

In het eerste gesprek zullen we met elkaar kennismaken en brengen we samen in kaart wat er ten tijde van het gesprek in uw leven speelt, hoe u er mee omgaat en wat daarin werkt en niet werkt en of dat misschien uw klachten kan verklaren. We kijken wat uw klachten zijn en wat u in de gesprekken zou willen leren.  Aan de hand van dat complete plaatje bespreken het doel van de behandeling en de manier waarop we dat doel zouden willen gaan halen. Dit leggen we vast in een behandelplan en maken een vervolgafspraak. Het behandelplan zullen we regelmatig evalueren om te kijken of datgene wat we doen ook helpt. Zo nodig stellen we het plan bij. 

Cliënten omschrijven mij als een ervaren professional die in de gesprekken echter ook gewoon mens is, met wie ze moeilijke dingen kunnen bespreken en met wie ze zeker ook kunnen lachen."